#ACWA Athena Creative Writing Academy. Athena N. Malapani MA, PhD, Philologist NCUA.

ATHENA
CREATIVE
WRITING
ACADEMY

#ACWA

  • Αρχική
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Το 2012 συμπληρώθηκαν 200 χρόνια από τη γέννηση του Βρετανού συγγραφέα Κάρολου Ντίκενς. Για τους περισσότερους αναγνώστες σε όλο τον κόσμο, ο Ντίκενς είναι ο μπαμπάς του Όλιβερ Τουίστ, ο άνθρωπος που περιέγραψε τον ζοφερό κόσμο της παιδικής εκμετάλλευσης και φτώχειας στην Αγγλία του 19ου αιώνα, έναν κόσμο που θέλαμε να πιστεύουμε ότι έχει για πάντα χαθεί. Άλλωστε, στον 21ο αιώνα, υποτίθεται ότι όταν μιλάμε για παιδική εργασία και εκμετάλλευση, αναφερόμαστε στον Τρίτο Κόσμο, καθώς στην Ευρώπη αυτό το φαινόμενο έχει εξαλειφθεί. Κι όμως, στην πλούσια Γηραιά Ήπειρο της υποχρεωτικής εννεαετούς εκπαίδευσης για τα παιδιά, η παιδική εργασία δεν εξαφανίστηκε ποτέ και τώρα με την κρίση αυγαταίνει. Σχεδόν καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν στέλνει όλα τα παιδιά της στο σχολείο, αλλά τα μεγαλύτερα ποσοστά παιδικής εργασίας συναντώνται στις χώρες της ανατολικής Ευρώπης και όλο και περισσότερο, στις χώρες του Νότου. Στην Ελλάδα, εκτιμάται ότι κάθε χρόνο 10.000 παιδιά εγκαταλείπουν το σχολείο και μάλιστα, την υποχρεωτική εκπαίδευση. Τα στοιχεία για την παιδική εργασία που αναφέρονται δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική εικόνα, καθώς δεν υπάρχει συστηματική παρακολούθηση του φαινομένου στην πλειοψηφία των κρατών, όπως και στη χώρα μας. Άλλωστε, οι αριθμοί δεν θα μπορούσαν να είναι ακριβείς, όταν καταμετρούν παιδικές ψυχικές «πληγές». Τις περισσότερες μάλιστα, φορές υπεύθυνοι είναι οι ίδιοι οι γονείς. Γονείς, για τους οποίους η τιμωρία δεν ήρθε ποτέ. Φαίνεται πως η πραγματικότητα κατέστησε επιτακτική την ανάγκη για την καθιέρωση της 12ης Ιουνίου ως της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της παιδικής εργασίας και ειδικότερα κατά του περιορισμού της παράνομης διακίνησης παιδιών από τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας. Η ισχύουσα ελληνική νομοθεσία για την εργασία των ανηλίκων είναι προσαρμοσμένη στις διατάξεις της 138ης διεθνούς σύμβασης εργασίας, σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται σε παιδιά άνω των 14 ετών να εκτελούν ελαφρές εργασίες. Για τις προσπάθειες καθορισμού προϋποθέσεων εργασίας των ανηλίκων συντάχθηκε προεδρικό διάταγμα που αφορά σε κάθε ανήλικο κάτω των 18 ετών. Σύμφωνα με αυτό, ορίζεται ως παιδί, κάθε νέος που δεν έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του ή όποιος νέος υπόκειται ακόμα σε υποχρεωτική σχολική φοίτηση. Παράλληλα, απαγορεύεται η εργασία των παιδιών, εκτός αυτών που έχουν συμπληρώσει το 13ο έτος της ηλικίας τους -κατόπιν αδείας της Επιθεώρησης Εργασίας- και μπορούν να εργαστούν υπό προϋποθέσεις σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, διαφημιστικά προγράμματα, επιδείξεις μόδας, ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές εγγραφές. Επιπλέον, το Π.Δ. απαγορεύει την υπερωριακή και νυχτερινή απασχόληση από τις 10.00 το βράδυ έως τις 06.00 το πρωί των νέων κάτω των 18 ετών. Θέτει όρους εργασίας προστατεύοντας τους ανήλικους από ειδικούς κινδύνους -φυσικούς, βιολογικούς και χημικούς παράγοντες - τους οποίους διατρέχει η υγιεινή, η ασφάλεια και ανάπτυξή τους. Τι γίνεται όμως στην πραγματικότητα; Υπολογίζεται ότι τα εργαζόμενα ανήλικα παιδιά, σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνή Οργανισμού Εργασίας, αγγίζουν τα 246 εκατομμύρια ανά τον κόσμο, από τα οποία τα 171 εκατομμύρια εργάζονται κάτω από επικίνδυνες συνθήκες, χωρίς την τήρηση των στοιχειωδών κανόνων υγιεινής και ασφάλειας. Στην Ελλάδα, εκτιμάται ότι κάθε χρόνο 10.000 παιδιά εγκαταλείπουν το σχολείο και μάλιστα την υποχρεωτική εκπαίδευση, ενώ συναντάμε περίπου 50.000 παιδιά να δουλεύουν σε εργοστάσια, χωράφια και καταστήματα. Η μαθητική διαρροή που αποκαλύπτει ο πίνακας, συνδέεται άμεσα με την παιδική εργασία, αφού σύμφωνα με έρευνα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, επτά στους δέκα μαθητές που εγκαταλείπουν το σχολείο βρίσκουν διέξοδο σε βοηθητικές εργασίες. Το πρόβλημα παραμένει οξύ σε ορεινούς νομούς της κεντρικής και δυτικής ηπειρωτικής Ελλάδας και στα νησιά. Η φτώχεια, οι άνισες εκπαιδευτικές δυνατότητες κατά γεωγραφική περιοχή, το αρνητικό οικογενειακό περιβάλλον και η προκατάληψη απέναντι σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες εντείνουν τα φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας, μέσα στα οποία εντάσσεται και η παιδική εργασία και εκμετάλλευση. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις). 2. Να κάνετε δομική ανάλυση της τρίτης παραγράφου του κειμένου (Στην Ελλάδα…Εργασίας). 3. Με ποιον τρόπο/ ποιους τρόπους αναπτύσσεται η δεύτερη παράγραφος του κειμένου (Άλλωστε… του Νότου); 4. Με ποιον τρόπο/ ποιους τρόπους αναπτύσσεται η τελευταία παράγραφος του κειμένου (Η μαθητική…εκμετάλλευση); 5. Η μαθητική διαρροή (…) συνδέεται άμεσα με την παιδική εργασία: Χρησιμοποιήστε αυτήν την πρόταση ως θεματική πρόταση για να αναπτύξετε μία παράγραφο. 6. Να βρείτε συνώνυμα για κάθε μία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: μπαμπάς, φτώχειας, έχει εξαλειφθεί, αυγαταίνει, αντικατοπτρίζουν. 7. Να βρείτε αντώνυμα των παρακάτω λέξεων του κειμένου: πλούσια, πλειοψηφία, ακριβείς, υπεύθυνοι, ανηλίκους. 8. Καλλιτεχνικές, ραδιοφωνικές, προγράμματα, δυνατότητα, προκατάληψη: Να σχηματίσετε μία πρόταση με κάθε μία από τις λέξεις του κειμένου ώστε να φαίνεται το νόημά της. 9. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως δήλωση ή συνυποδήλωση: o Στην Ελλάδα, εκτιμάται ότι κάθε χρόνο 10.000 παιδιά εγκαταλείπουν το σχολείο και μάλιστα, την υποχρεωτική εκπαίδευση. o Άλλωστε, οι αριθμοί δεν θα μπορούσαν να είναι ακριβείς, όταν καταμετρούν παιδικές ψυχικές «πληγές». o Η ισχύουσα ελληνική νομοθεσία για την εργασία των ανηλίκων είναι προσαρμοσμένη στις διατάξεις της 138ης διεθνούς σύμβασης εργασίας. o Το πρόβλημα παραμένει οξύ σε ορεινούς νομούς της κεντρικής και δυτικής ηπειρωτικής Ελλάδας και στα νησιά. o (…) συναντάμε περίπου 50.000 παιδιά να δουλεύουν σε εργοστάσια, χωράφια και καταστήματα. 10. Η παιδική εργασία αποτελεί μια σύγχρονη κοινωνική μάστιγα και καταπάτηση των δικαιωμάτων του παιδιού. Ως ενεργοί και ευαισθητοποιημένοι πολίτες, αναρτήστε ένα κείμενο στην ιστοσελίδα του σχολείου σας, στο οποίο να εξετάζετε τα αίτια πρόκλησης αυτού του δυσάρεστου κοινωνικού φαινομένου. Στη συνέχεια, προτείνετε τρόπους που μπορούν να συμβάλλουν στον περιορισμό της παιδικής εργασίας.
Σε μια επιστολή προς τον Διευθυντή του σχολείου σας ως μέλος του 15μελούς να απαριθμήσετε μερικά από τα βασικά προβλήματα του σχολείου σας και να προτείνετε τρόπους αντιμετώπισής τους. Αθήνα, 4/4/2020 Αξιότιμε κ. Διευθυντά του σχολείου μας, Η εκπαίδευση στη χώρα μας εξακολουθεί και αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα ακόμη και σήμερα. Μερικά από αυτά μάλιστα, αντικατοπτρίζονται και στο δικό μας σχολείο. Η πληθώρα των προβλημάτων του εκπαιδευτικού συστήματος αφορά τόσο σε ζητήματα υλικοτεχνικής υποδομής όσο και σε δυσχέρειες του τρόπου διδασκαλίας των σημερινών μαθητών. Η σπουδαιότητα αυτών των προβλημάτων λοιπόν, πρέπει να οδηγήσει στην αφύπνιση όλων των φορέων κοινωνικοποίησης και παιδείας για τη σταδιακή μείωσή τους. Αρχικά, στο σύγχρονο σχολείο παρουσιάζονται ποικίλα προβλήματα υλικοτεχνικής υποδομής. Για παράδειγμα, παρατηρείται έλλειψη ηλεκτρονικών υπολογιστών και μάλιστα, σύγχρονης τεχνολογίας, αλλά και άλλου τεχνολογικού υλικού. Επιπροσθέτως, παρατηρείται και έλλειψη ειδικών εργαλείων και οργάνων του εργαστηρίου μας, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η διεξαγωγή των πειραμάτων στα μαθήματα της φυσικής, της χημείας και της βιολογίας. Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί και μειωμένο αθλητικό υλικό που πρέπει να χρησιμοποιηθεί στο μάθημα της γυμναστικής για την καλύτερη δυνατή φυσική μας άσκηση. Καλό θα ήταν να υπήρχε και αίθουσα άθλησης ή ένα κλειστό γήπεδο, όπου θα μπορούσαμε να ασκηθούμε τον χειμώνα σε περιπτώσεις κακοκαιρίας. Πέρα από τις κτιριακές ελλείψεις, παρατηρούνται και αγκυλώσεις στον σημερινό τρόπο εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση δεν πρέπει να παραμένει αγκυλωμένη σε παλαιές μορφές και απηρχαιωμένους τρόπους προσέγγισης. Αντιθέτως, όλη η εκπαιδευτική κοινότητα πρέπει να προσπαθεί ανελλιπώς να βελτιώνει και να εξελίσσει τις μεθόδους και τους τρόπους εκπαίδευσης και διδασκαλίας των μαθητών. Οι σημερινοί μαθητές δέχονται πολυποίκιλα ερεθίσματα από τις νέες τεχνολογίες και τις πάμπολλες πηγές με τις οποίες έρχονται σε επαφή, με απόρροια να απαιτούν περισσότερα από το σημερινό σχολείο και από τον σύγχρονο δάσκαλο. Επομένως, πρέπει οι εκπαιδευτικοί σήμερα να ξέρουν να χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες και να τις ενσωματώνουν στο μάθημά του για να προσελκύουν το ενδιαφέρον και την προσοχή των μαθητών τους. Έτσι, οι αγκυλώσεις ορισμένων εκπαιδευτικών τους απομακρύνουν από την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στο μάθημά τους. Επιπροσθέτως, το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών χρειάζεται μια ανανέωση, για να δίνει περισσότερες ευκαιρίες και ιδέες στους εκπαιδευτικούς για εμπλουτισμό των μαθημάτων και της εκπαιδευτικής πράξης, γενικώς. Επομένως, οι δυσχέρειες αυτές καθιστούν απαραίτητη την αφύπνιση όλων μας, μαθητών και εκπαιδευτικών, για την αντιμετώπισή τους και τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Για τη βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδομών του σχολείου μας, οφείλουμε να στείλουμε μια συστατική επιστολή στο Υπουργείο Παιδείας και να γνωστοποιήσουμε στην πολιτεία και τους αρμόδιους τις ελλείψεις που παρουσιάζει το σχολείο μας. Οφείλουμε όμως, όλοι μας να μεριμνούμε για την καθαριότητα και τον σεβασμό όλων των σχολικών χώρων. Μία ωραία ιδέα θα ήταν να αναλάβουμε εμείς οι μαθητές την περιποίηση του προαυλίου και του σχολικού κήπου. Τα ζητήματα εκπαίδευσης απαιτούν επίσης συνεργασία και ενεργοποίηση τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους. Η αδυναμία κάποιων εκπαιδευτικών να εντάξουν τις νέες τεχνολογίες, ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των σύγχρονων μαθητών μπορεί να αντιμετωπιστεί με την ενημέρωσή τους και την επιμόρφωσή τους από το κράτος. Προγράμματα επιμόρφωσης για το πώς εντάσσονται και αξιοποιούνται δημιουργικά οι νέες τεχνολογίες σε κάθε μάθημα πρέπει να παρακολουθηθούν από κάθε εκπαιδευτικό. Με αυτόν τον τρόπο, ο σημερινός εκπαιδευτικός εμπλουτίζει το μάθημά του, δίνει επιπλέον πηγές έρευνας στους μαθητές του, καλλιεργώντας έτσι την κριτική του σκέψη. Έτσι, οι μαθητές μαθαίνουν να διερευνούν και να αναζητούν μόνοι τους τη γνώση και την αλήθεια. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να συνεργάζονται με τους μαθητές τους και να κάνουν περαιτέρω δραστηριότητες για να τους καλλιεργούν σφαιρικά. Για παράδειγμα, περιβαλλοντικές δράσεις, καλλιτεχνικές δραστηριότητες, παρακολούθηση θεάτρου, όπως και θεατρική ομάδα στο σχολείο, επισκέψεις σε μουσεία αποτελούν μερικές μόνο από τις περαιτέρω δραστηριότητες που θα συντελέσουν στην πολύπλευρη μόρφωση των σημερινών παιδιών. Από τα παραπάνω προβλήματα και τις αγκυλώσεις του εκπαιδευτικού συστήματος γενικά, γίνεται αντιληπτό ότι πρέπει όλοι να ενεργοποιηθούμε και να εργαστούμε σκληρά για την αντιμετώπισή τους. Οπότε, αξίζει να προσπαθήσουμε, εκπαιδευτικοί και μαθητές, για τη μείωση αυτών των προβλημάτων και των δυσάρεστων συνεπειών που προκαλούν σε πολλούς τομείς της εκπαιδευτικής ζωής και πορείας. Με εκτίμηση, Γ.Ν.
dorean_ekpaideusi.jpg

Κατανοώντας τις ανάγκες της σύγχρονης ελληνικής οικογένειας που προσπαθεί να προσφέρει βοήθεια στο παιδί της, σας προσφέρουμε δωρεάν υλικό για όλες τις τάξεις της μέσης εκπαίδευσης (ασκήσεις και βίντεο για ευκολότερη αφομοίωση της σχολικής ύλης).

Continue reading

ΘΕΜΑ: Οι σημερινοί νέοι αντιμετωπίσουν το ζήτημα της δυσκολίας ένταξης στην αγορά εργασίας. Ποια κριτήρια πιστεύετε ότι πρέπει να έχει ο νέος σήμερα για να επιλέξει σωστά την εργασία του; Ποιοι παράγοντες οφείλουν να συμβάλουν σε αυτό; Να παρουσιάσετε τις απόψεις σας σε μία ομιλία στο σχολείο σας. Προσφώνηση: «Αγαπητοί καθηγητές, γονείς και συμμαθητές,… Α/ Πρόλογος Η εργασία αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα στην εξέλιξη και διαμόρφωση της ανθρώπινης προσωπικότητας. Σήμερα, ειδικά εμείς οι νέοι αντιμετωπίζουμε πολλές δυσχέρειες στην ομαλή ένταξη μας στην αγορά εργασίας. Επομένως, πρέπει όλοι οι φορείς κοινωνικοποίησης και παιδείας να βοηθήσουν εμάς τους νέους ώστε να διαμορφώσουμε τα ορθά κριτήρια για την επιλογή του επαγγέλματος που μας ταιριάζει έτσι ώστε να ενταχθούμε ομαλά στη σύγχρονη αγορά εργασίας. Β/ Κύριο Μέρος Ζητούμενο 1: Κριτήρια για να επιλέξουν οι νέοι εργασία Παράγραφος 1: Προσωπικά κριτήρια:  Οικονομικές απολαβές - οικονομική χειραφέτηση και επιβίωση με ποιότητα ζωής  Ευχαρίστηση προσωπική - εξέλιξη και αυτοβελτίωση - καλλιέργεια ικανοτήτων και δεξιοτήτων  Δυνατότητα για πρωτοβουλίες ή για ηγετική θέση  Δυνατότητα καινοτομίας και πρωτοπορίας  Ανακάλυψη ταλέντων Παράγραφος 2: Κοινωνικά κριτήρια Μελέτη της αγοράς εργασίας και εύρεση των κατάλληλων επαγγελμάτων που θα προσφέρουν πολλά στο κοινωνικό σύνολο Πρόβλημα: στερεότυπα και ρατσισμό σε κάποια επαγγέλματα, ενώ είναι χρήσιμα και προσοδοφόρα. Ζητούμενο 2: Ρόλος των φορέων Κοινωνικοποίησης και Παιδείας Παράγραφος 1: Οικογένεια  Επικοινωνία και διάλογο με τους γονείς μας για να μας βοηθήσουν να ανακαλύψουμε τον εαυτό μας, τις κλίσεις και τα ταλέντα μας  Ενθάρρυνση  Τόνωση της αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης Παράγραφος 2: σχολείο και εκπαίδευση και πολιτεία  Σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός - συμβουλευτική επαγγελματικής σταδιοδρομίας - διαλέξεις, ημερίδες και σεμινάρια - κατάλληλη εκπαίδευση για τη διαμόρφωση επαγγελματικής συνείδησης  Να μάθουμε τι ζητάει η σύγχρονη αγορά εργασίας και πώς περίπου θα εξελιχθεί  Μάθημα επιχειρηματικότητας  Ανταγωνιστικός επαγγελματίας ~ υψηλές επιδόσεις στον επαγγελματικό τομέα ~ να ξέρει να διατηρεί τις ισορροπίες ανάμεσα στην επαγγελματική και την προσωπική ζωή Γ/ Επίλογος Ενεργοποίηση όλων των φορέων κοινωνικοποίησης και παιδείας - σωστοί εργαζόμενοι - οικονομική ανάπτυξη και σε όλους τους τομείς. Αποφώνηση: Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!
pexels-photo-1274260.jpeg
Το 2019 ήταν μια χρονιά με αλλαγές, πρόοδο, όμορφες σκέψεις που υλοποιήθηκαν, όνειρα και στόχους που τέθηκαν και θα υλοποιηθούν σταδιακά και πολλές γνωριμίες με ...νέους συγγραφείς και καλλιτέχνες! Ευχαριστούμε πολύ όλους τους συγγραφείς, ποιητές και πεζογράφους, αλλά και καλλιτέχνες κάθε είδους που μας χάρισαν τις ιδέες τους και μας εμπιστεύτηκαν τη δημιουργία τους και το έργο τους! Ευελπιστούμε σε μία εξίσου -και περισσότερο- δημιουργική νέα χρονιά με... 2020 ευχές για δημιουργία και πρόοδο!
share_your_story.jpg
Είστε συγγραφέας; Αναλαμβάνουμε την κριτική και την προβολή του βιβλίου σας, καθώς και μια συνέντευξή σας, η οποία θα κοινοποιηθεί στην ιστοσελίδα μας και σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα του ACWA! Κριτική μυθιστορήματος: 40 ευρώ Κριτική συλλογής διηγημάτων / ποιητικής συλλογής: 30 ευρώ Κριτική νουβέλας: 25 ευρώ Συνεντεύξεις: 10 ευρώ Προβολή βιβλίου: 10 ευρώ Σας περιμένουμε!
500_F_32781454_RoScBV6FZDrSmpBNTJolgFEfEtnhPLih.jpg
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα εργασία έχει θέμα της τη διερεύνηση της θέσης και των γενικότερων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων του παιδιού στην Ελληνιστική Εποχή. Πιο συγκεκριμένα, μελετάται και παρουσιάζεται ένας εύλογος αριθμός κειμένων σε δημοσιευμένους παπύρους που μας παράσχουν πληροφορίες για το παιδί και την κοινωνία του ελληνιστικού κόσμου. Το θέμα αυτό επιλέχθηκε λόγω της πρωτοτυπίας που θεωρώ ότι παρουσιάζει και γιατί η έρευνα δεν έχει ασχοληθεί εκτενώς με αυτό το ζήτημα τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Όπως επισημάνθηκε λοιπόν, προηγούμενα έργα σχετικά με την εικόνα του παιδιού στους παπύρους της Ελληνιστικής Εποχής δεν απαντούν σε μεγάλο βαθμό. Ως εκ τούτου, το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας αποτελείται από προσωπικά συμπεράσματα που προέρχονται από τη μελέτη των ευρεθέντων παπυρικών κειμένων. Πληροφορίες από τη βιβλιογραφία αντλήθηκαν έμμεσα από πάμπολλες μελέτες που έχουν διεξαχθεί και συνεχίζουν να εκπονούνται με μεγάλο ζήλο από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα σχετικά με τη θέση της γυναίκας στον ελληνιστικό κόσμο, όπως μαρτυρείται από κείμενα σε παπύρους, όστρακα ή οποιοδήποτε άλλο φορέα γραφής. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι σημαντικό εγχειρίδιο στην έρευνά μας αποτέλεσε το J. Rowlandson, Women and Society in Greek and Roman Egypt, Cambridge University Press, United Kingdom 1998, το H.J. Wolff, Written and Unwritten Marriages in Hellenistic and Postclassical Roman Law, American Philological Association, Haverford, Pennsylvania 1939, ενώ σημαντική βοήθεια και ενδιαφέρον παρουσίασε και το βιβλίο T.G. Wilfong, Women of Jeme. Lives in a Coptic Town in Late Antique Egypt, University of Michigan 2002, αν και μας εφοδίασε με πιο συγκεκριμένου χαρακτήρα υλικό σχετικά με τη θέση της γυναίκας και κατ’ επέκταση, την αντιμετώπιση του παιδιού και της τεκνοποίησης. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε λοιπόν, στηρίζεται ως επί το πλείστον στα ανωτέρω εγχειρίδια και φυσικά, και στα παπυρικά κείμενα που εντοπίστηκαν και επιλέχθηκαν κατόπιν προσωπικής έρευνας μέσα από τις οικείες ιστοσελίδες papyri.info, την LDAB (Leuven Database of Ancient Books/ www.trismegistos.org/ldab/) και τη γερμανική παπυρολογική βάση Gesamtverzeichnis. Η επιλογή των παπυρικών κειμένων έγινε βάσει προσωπικών κριτηρίων. Πιο συγκεκριμένα, επιδιώχθηκε η εστίαση στην εικόνα του παιδιού μέσα από τη νομοθεσία, αλλά και την καθημερινή ζωή και προπαντός η γενικότερη αντιμετώπιση της τεκνοποίησης και της ανατροφής των παιδιών από την κοινωνία της Ελληνιστικής Εποχής και κυρίως, τους ανθρώπους κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων. Επισημαίνεται ότι δεν έχει γίνει καθόλου μελέτη φιλολογικών παπύρων, ακριβώς γιατί επιδιώχθηκε να προβληθεί η εικόνα του παιδιού μέσα από την καθημερινότητα απλών και λαϊκών πολλές φορές ανθρώπων. Βέβαια, λήφθηκαν σοβαρά υπόψη και χρησιμοποιήθηκαν σε μεγάλη έκταση της έρευνας και τα διάφορα νομικά έγγραφα από τα οποία μπορούμε να αντλήσουμε ποικίλες πληροφορίες για τη θέση του παιδιού και τη θεώρησή του από την πολιτεία και κοινωνία της εποχής. Η δομή της εργασίας είναι η συνήθης που ακολουθείται σε κάθε επιστημονικό πόνημα. Πιο συγκεκριμένα, η εργασία αποτελείται από τη διευκρινιστική για το θέμα και τη μεθοδολογία εισαγωγή, τα κεφάλαια κατανέμονται ανάλογα με το θέμα που πραγματεύεται ένα συγκεκριμένο corpus παπύρων, ακολουθεί ο επίλογος της εργασίας όπου συγκεφαλαιώνονται τα βασικά στοιχεία της εργασίας, δίνονται περαιτέρω κατευθύνσεις για μετέπειτα έρευνα σε διάφορα θέματα που προκύπτουν και ελέγχεται η υπόθεση που διατυπώνεται στην Εισαγωγή. Τέλος, παρατίθεται και μία περίληψη της εργασίας στα αγγλικά. Για ζητήματα μεθοδολογίας της εργασίας αντλήθηκαν συμβουλές από το εγχειρίδιο Θ.Γ. Παππάς, Η Μεθοδολογία της Επιστημονικής Έρευνας στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, εκδόσεις Καρδαμίτσα, Αθήνα 2002. Η υπόθεση που τίθεται και θα ελεγχθεί στον επίλογο της εργασίας, όπως επισημάνθηκε και παραπάνω, είναι ότι το παιδί της Ελληνιστικής Εποχής βιώνει στερεότυπα λόγω φύλου (τα κορίτσια είναι υποτιμημένα συγκριτικά με τα αγόρια), αλλά γενικότερα εικάζω ότι η στροφή του ανθρώπου στον εαυτό του και η απαγκίστρωσή του από τη νοοτροπία ότι υπάγεται στο πλαίσιο της πόλης – κράτους θα έχει ως αποτέλεσμα την ευρύτερη ενασχόλησή του με την οικογένειά του· έτσι, το παιδί θα κέρδιζε μεγαλύτερο ενδιαφέρον, τουλάχιστον στις περισσότερες περιπτώσεις. Σκοπός αυτής της έρευνας είναι να προβάλλει μια ικανοποιητική εικόνα για το παιδί της Ελληνιστικής Εποχής και προπαντός να δώσει έναυσμα για περαιτέρω έρευνα σχετικά με το παιδί ή και επιμέρους θέματα που το αφορούν, όπως για παράδειγμα η σχετική με το παιδί νομοθεσία, τα παιδιά – δούλοι ή η παιδική θνησιμότητα. Έτσι, θα αντληθούν συμπεράσματα και για την παιδική ψυχολογία που θεωρώ ότι θα αποτελέσουν διαχρονικές θεωρίες που ενδεχομένως να βρίσκουν απήχηση και στη σημερινή επιστήμη της Ψυχολογίας. ABSTRACT This scientific project has been written in order to be conducted a research about the position child had during the Hellenistic Period. The conclusions in whom we have concluded are based in a number of texts found in published papyrus presented to us via known sites consisted the cyberspace of Papyrology, such as LDAB. The clues and information from the national bibliography is not so much as it had been expected. Hence, it was necessary to find information studying some monographies about the position and the rights of the women in Hellenistic Period or generally in the Ancient World. It must be remarked that the project focuses in the points of view for the children and the family presented by simple people of everyday life. Thus, we can read the aspects about the child and the pregnancy supported by the hellenistic society, the law about children in Hellenistic Period, the children – slaves, the high rates of children’s mortality, the display of children because of financial problems, the ways of giving names to a kid, the sexual racism faced up by the children and finally, the jewellery for the childhood, a really unusual issue which makes us do connections with the today’s jewellery and their special need and use. So, we can understand the continuity or the differences between the attitude people have for the child and the childhood during the Hellenistic Period and the past or the present. The research has driven us up to interesting conclusions. The interest and love and protection people of the Hellenistic Period show for the children is demonstrated with the invention of gods – protectors of pregnancy and the strong belief in them. Furthermore, pregnancy was expected not only by the women and their familiars, but also it was imposed by the strict unwritten laws of the hellenistic society. However strange it may seem, although people wanted and were making great efforts to have children, there was observed that a high number of children was saled as slaves and many of them were displayed, a common practice in the Classical Period which was applied in the Hellenistic Period, too. The argument proposed is that the financial problems of some families forced them in those practices and I do not think that there was a negative opinion for the child. Last but not least, it must be mentioned that the sexism existed and it is understood that girls had to face up these stereotypes from an early age. This conclusion leads the philologists of our days to the research of the position which woman had in the ancient world, her rights and liberties in all the levels of life. So, I think that this essay has contributed a little in the research about the children in Hellenistic Period and has also expanded the horizons to find out and learn more about the woman’s position in the ancient world. I hope that there will be many other projects about the child in Hellenistic Period in the near future as the information from papyrus is much and it worths to being digged out by the modern scientists.

© 2012 - 2018 www.acwa.info
#ACWA Athena Creative Writing Academy.
Athena N. Malapani MA, PhD, Philologist
National and Capodistrian University of Athens.
Designed with Respect by CareerPlus.